• Apex Machinery & Equipment Co., Ltd.
  • Adresse: 12C, Shenzhen Development Bank Building, No.8, Yinhua Road, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong Province, China.
  • Téléphone: +86-756-2122530
    +86-756-2122531
  • Fax: +86-756-2122952